BTSE Câu hỏi thường gặp - BTSE Vietnam - BTSE Việt Nam

Câu hỏi thường gặp (FAQ) trong BTSE


Gửi và Rút tiền


BTSE có hỗ trợ ký quỹ hợp đồng thông minh bằng ETH không?

Có, BTSE hỗ trợ tiền gửi hợp đồng thông minh ERC-20 tiêu chuẩn. Loại giao dịch này thường được hoàn thành trong vòng 3 giờ.


Gửi / Rút tiền / Gửi Phí và Hạn mức


Phí rút tiền và gửi tiền bằng tiền kỹ thuật số

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

Khi gửi hoặc rút tiền kỹ thuật số, hãy hết sức thận trọng. Bạn sẽ mất số tiền của mình nếu bạn vô tình gửi hoặc rút đến một địa chỉ ví sai. (BTSE không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc hình phạt nào phát sinh do thông tin giao dịch không chính xác.)

Nhấp vào đây để xem Phí gửi tiền và rút tiền đối với các loại tiền kỹ thuật số mà chúng tôi hỗ trợ - Bảng Phí gửi tiền và rút tiền

Lưu ý : Các chủ tài khoản BTSE không có giao dịch BTSE nào trước đây và / hoặc các giao dịch thanh toán "kiếm được" sẽ bị tính phí 0,1 phần trăm số tiền rút.


Phí gửi và rút tiền tệ Fiat
 • Các loại tiền tệ fiat được hỗ trợ được hiển thị trong bảng dưới đây.
 • Xin lưu ý rằng mọi khoản tiền gửi và rút tiền fiat đều phải chịu phí ngân hàng / phí chuyển tiền / phí chuyển khoản. Các ngân hàng phục vụ, không phải BTSE, chịu trách nhiệm về mức phí thích hợp.
 • Phí ký quỹ $ 3 USD sẽ được áp dụng cho các khoản tiền gửi đơn lẻ dưới $ 100 USD hoặc số tiền tương đương.
Kênh Tiền tệ
Rút tiền tối thiểu

Phí rút tiền

Tiền gửi tối thiểu

Phí gửi tiền
NHANH đô la Mỹ $ 100 USD hoặc tương đương 0,1% (phí tối thiểu: 25 USD) Không có 0,05%
EUR $ 100 USD hoặc tương đương 0,1% (phí tối thiểu: 25 USD) Không có 0,05%
GBP $ 100 USD hoặc tương đương 0,1% (phí tối thiểu: 25 USD) Không có 0,05%
HKD $ 100 USD hoặc tương đương 0,1% (phí tối thiểu: 25 USD) Không có 0,05%
JPY $ 100 USD hoặc tương đương 0,1% (phí tối thiểu: 25 USD) Không có 0,05%
AUD $ 100 USD hoặc tương đương 0,1% (phí tối thiểu: 25 USD) Không có 0,05%
AED $ 100 USD hoặc tương đương 0,1% (phí tối thiểu: 25 USD) Không có 0,50%
CAD $ 100 USD hoặc tương đương 0,1% (phí tối thiểu: 25 USD) Không có 0,05%
SEPA EUR $ 100 USD hoặc tương đương 0,1% (phí tối thiểu: 3 EUR) Không có Rảnh rỗi
IFSC INR $ 100 USD hoặc tương đương 2% (phí tối thiểu: 25 USD) Không có 2%
IMPS INR $ 100 USD hoặc tương đương 2% (phí tối thiểu: 25 USD) Không có 2%


Cách tải lên biên lai chuyển tiền

Thông qua đường dẫn sau, bạn có thể xem lại các yêu cầu gửi tiền đang chờ xử lý và tải lên biên lai chuyển tiền của mình.

Ví - Chọn đơn vị tiền tệ - 3 dấu chấm - Lịch sử - Chi tiết
Câu hỏi thường gặp (FAQ) trong BTSE
Câu hỏi thường gặp (FAQ) trong BTSE
Câu hỏi thường gặp (FAQ) trong BTSE


Hủy Yêu cầu Gửi tiền / Rút tiền

Trước khi BTSE xử lý các yêu cầu gửi / rút tiền của bạn, bạn có thể nhấp vào nút Hủy để hủy các yêu cầu.

Bước 1. Ví - Thêm - Lịch sử
Câu hỏi thường gặp (FAQ) trong BTSE
Bước 2. Ví - Chi tiết - Hủy
Câu hỏi thường gặp (FAQ) trong BTSE


Các khoản phí ngân hàng đối với yêu cầu gửi tiền / rút tiền của bạn


Chuyển tiền SWIFT
 • Dòng tiền
Gửi tiền:
Câu hỏi thường gặp (FAQ) trong BTSE
Rút tiền:
Câu hỏi thường gặp (FAQ) trong BTSE
 • Phí ngân hàng cho người gửi
Khi bạn gửi tiền qua chuyển tiền SWIFT, bạn có thể bị ngân hàng của bạn tính phí ngân hàng cho người gửi .
* Phí này có thể từ $ 10 - $ 25 USD

Khi bạn rút tiền qua chuyển tiền SWIFT, bạn sẽ bị ngân hàng BTSEs tính phí ngân hàng người gửi .
* Phí này sẽ từ $ 25 USD - 0,15% số tiền rút
 • Phí ngân hàng trung gian
Khi một ngân hàng trung gian chuyển tiếp / chuyển tiền, họ sẽ tính phí ngân hàng trung gian cho bạn.
* Phí này có thể từ $ 10 - $ 30 USD
 • Phí ngân hàng của người thụ hưởng
Khi bạn gửi tiền qua chuyển tiền SWIFT, ngân hàng BTSEs không tính phí ngân hàng của người thụ hưởng.

Khi bạn rút tiền qua chuyển tiền SWIFT, bạn có thể bị ngân hàng của bạn tính phí ngân hàng của người thụ hưởng .
* Phí này có thể từ $ 10 đến $ 25 USD

Do đó, có thể có $ 20 - $ 80 USD phí được khấu trừ từ tổng số tiền gửi / rút của bạn tương ứng.


Truyền FPS (Dịch vụ này tạm thời không khả dụng)
 • Dòng tiền (chỉ tiền gửi và rút tiền bằng GBP )

Gửi tiền:
Câu hỏi thường gặp (FAQ) trong BTSE
Rút tiền:

Câu hỏi thường gặp (FAQ) trong BTSE
 • Phí ngân hàng cho người gửi
Khi bạn gửi tiền qua Dịch vụ thanh toán nhanh hơn, bạn có thể bị ngân hàng của bạn tính phí ngân hàng cho người gửi rất thấp (hoặc miễn phí) .
* Phí này có thể từ £ 0 - £ 5 GBP

Khi bạn rút tiền qua Dịch vụ thanh toán nhanh hơn, bạn sẽ bị ngân hàng BTSEs tính phí ngân hàng cho người gửi .
* Phí này sẽ từ $ 25 USD (khoảng £ 20 GBP) - 0,15% số tiền rút
 • Phí ngân hàng của người thụ hưởng

Khi bạn gửi tiền qua Dịch vụ thanh toán nhanh hơn, bạn sẽ bị ngân hàng BTSEs tính một khoản phí rất thấp .
* Phí này có thể nằm trong khoảng £ 1 - 0,08% số tiền gửi

Khi bạn rút tiền qua Dịch vụ thanh toán nhanh hơn, bạn có thể bị ngân hàng của bạn tính phí ngân hàng cho người thụ hưởng rất thấp (hoặc miễn phí) .
* Phí này có thể từ £ 0 - £ 5 GBP


Do đó, có thể có tổng phí £ 1 - £ 26 GBP được khấu trừ từ tổng số tiền gửi / rút của bạn tương ứng.


Chuyển khoản SEPA
 • Dòng tiền (chỉ tiền gửi và rút tiền bằng EUR)
Gửi tiền:
Câu hỏi thường gặp (FAQ) trong BTSE
Rút tiền:
Câu hỏi thường gặp (FAQ) trong BTSE
 • Phí ngân hàng cho người gửi
Khi bạn gửi tiền qua chuyển khoản SEPA, ngân hàng của bạn có thể tính phí ngân hàng cho người gửi thấp, có thể dao động từ 0 - 1 EUR, tuy nhiên, có những ngân hàng không tính phí dịch vụ này. Bạn nên kiểm tra với ngân hàng của mình trước khi tiếp tục.

Khi bạn rút tiền qua chuyển khoản SEPA, ngân hàng BTSEs không tính bất kỳ khoản phí ngân hàng nào cho người gửi.
 • Phí ngân hàng của người thụ hưởng
Khi bạn gửi tiền qua chuyển khoản SEPA, ngân hàng BTSEs không tính bất kỳ khoản phí ngân hàng nào của người thụ hưởng.

Khi bạn rút tiền qua chuyển khoản SEPA, ngân hàng của bạn có thể tính phí ngân hàng cho người thụ hưởng thấp, có thể dao động từ 0 - 1 EUR, tuy nhiên, có một số ngân hàng không tính phí dịch vụ này. Bạn nên kiểm tra với ngân hàng của mình trước khi tiếp tục.

Do đó, xin lưu ý rằng tổng số phí từ 0 - 1 EUR có thể được khấu trừ từ tổng số tiền gửi / rút của bạn tương ứng.


Cách thiết lập MetaMask

MetaMask hiện đã có trên nền tảng BTSE Exchange.

MetaMask là một plugin trình duyệt hoạt động như một ví Ethereum. Người dùng có thể lưu trữ Ether và các mã thông báo ERC20 khác trong ví Metamask.

Nếu bạn muốn đặt ví MetaMask làm địa chỉ rút tiền mặc định, vui lòng truy cập trang Ví BTSE và thực hiện theo các bước bên dưới:

Bước 1.

Đi tới Trang Ví BTSE Chọn đơn vị tiền tệ hỗ trợ định dạng ERC20 Rút tiền Nhấp vào nút MetaMask.
Câu hỏi thường gặp (FAQ) trong BTSE
Lưu ý: Ví MetaMask nằm trong chuỗi khối Ethereum và chỉ hỗ trợ tiền điện tử ETH hoặc ERC20

Bước 2.

Khi cửa sổ tiện ích mở rộng MetaMask bật lên, hãy nhấp vào "Tiếp theo" Nhấp vào "Kết nối"
Câu hỏi thường gặp (FAQ) trong BTSE
Câu hỏi thường gặp (FAQ) trong BTSE
Câu hỏi thường gặp (FAQ) trong BTSE
Bước 3.

Sau khi kết nối, bạn có thể thấy địa chỉ ví MetaMask của mình trên trang ví BTSE.

Lưu ý: Sau khi đặt ví MetaMask làm địa chỉ rút tiền mặc định, tất cả các loại tiền điện tử ERC20 được hỗ trợ sẽ tự động được bật.
Câu hỏi thường gặp (FAQ) trong BTSE

Cách ngắt kết nối MetaMask và Ví BTSE:

Nhấp vào nút tiện ích mở rộng của trình duyệt Chrome Tùy chọn tài khoản MetaMask Các trang web được kết nối Ngắt kết nối
Câu hỏi thường gặp (FAQ) trong BTSE
Câu hỏi thường gặp (FAQ) trong BTSE
Câu hỏi thường gặp (FAQ) trong BTSE
Câu hỏi thường gặp (FAQ) trong BTSE

Thương mại


Sổ đặt hàng là gì?

Sổ lệnh là nơi tất cả các lệnh mua và bán cho một cặp giao dịch được thu thập và khớp. Trên các sàn giao dịch thông thường, mỗi cặp giao dịch đều có sổ lệnh riêng; điều đó có nghĩa là nếu bạn giao dịch BTC / USD, bạn truy cập vào sổ đặt hàng khác với người dùng giao dịch BTC / JPY có thể có ít thanh khoản.
Câu hỏi thường gặp (FAQ) trong BTSE


Giới hạn giao dịch tối đa

Không có giới hạn giao dịch tối đa trên BTSE.


Phí giao dịch tương lai


Phí giao dịch tương lai (Người dùng)
 • Đối với giao dịch hợp đồng tương lai, cả hai vị trí nhậpthanh toán sẽ bị tính phí giao dịch. Phí giao dịch sẽ được khấu trừ từ số dư ký quỹ của bạn.
 • Người dùng đã tham gia Chương trình Market Maker, vui lòng tham khảo phần tiếp theo: Phí Giao dịch Tương lai (Market Maker).
 • Mức phí tài khoản được xác định dựa trên thời hạn luân phiên trong 30 ngày của khối lượng giao dịch và sẽ được tính toán lại hàng ngày vào lúc 00:00 (UTC). Bạn có thể xem mức phí hiện tại của mình trên Trang Hồ sơ Tài khoản.
 • Khối lượng giao dịch được tính bằng BTC. Khối lượng giao dịch không phải BTC được chuyển đổi thành khối lượng tương đương BTC theo tỷ giá hối đoái giao ngay.
 • Giảm giá chỉ áp dụng cho phí của người đăng ký.
 • Giảm giá mã thông báo BTSE không thể được cộng dồn với chiết khấu trọng tài. Nếu đáp ứng các điều kiện của cả hai hình thức chiết khấu thì mức chiết khấu cao hơn sẽ được áp dụng.
 • BTSE không cho phép người dùng tự giới thiệu qua nhiều tài khoản.
Khối lượng trong 30 ngày (USD) BTSE Token Holdings Giảm giá VIP Giảm giá giới thiệu (20%)
Nhà sản xuất Taker Nhà sản xuất Taker
Hoặc là 300 - 0,0100% 0,0500% - 0,0100% 0,0400%
≥ 2500 K 300 - 0,0125% 0,0500% - 0,0125% 0,0400%
≥ 5 triệu 600 - 0,0125% 0,0480% - 0,0125% 0,0384%
≥ 25 triệu ≥ 3 K - 0,0150% 0,0480% - 0,0150% 0,0384%
≥ 50 triệu ≥ 6 K - 0,0150% 0,0460% - 0,0150% 0,0368%
≥ 250 triệu ≥ 10 K - 0,0150% 0,0460% - 0,0150% 0,0368%
≥ 500 triệu ≥ 20 K - 0,0175% 0,0420% - 0,0175% 0,0336%
≥ 2500 triệu ≥ 30 K - 0,0175% 0,0420% - 0,0175% 0,0336%
≥ 5 B ≥ 35 K - 0,0200% 0,0400% - 0,0200% 0,0320%
≥ 7,5 B ≥ 40 K - 0,0200% 0,0380% - 0,0200% 0,0304%
≥ 12,5 B ≥ 50 K - 0,0200% 0,0360% - 0,0200% 0,0288%


Phí giao dịch tương lai (Nhà tạo lập thị trường)
 • Đối với giao dịch hợp đồng tương lai, cả hai vị trí nhậpthanh toán sẽ bị tính phí giao dịch.
 • Các nhà tạo lập thị trường quan tâm đến việc tham gia Chương trình Nhà tạo lập Thị trường của BTSEs, vui lòng liên hệ [email protected] .
Nhà sản xuất Taker
MM 1 -0,0125% 0,0400%
MM 2 -0,0150% 0,0350%
MM 3 -0,0175% 0,0325%
MM 4 -0,0200% 0,0300%

Hợp đồng vĩnh viễn


Hợp đồng vĩnh viễn là gì?

Hợp đồng vĩnh viễn là một sản phẩm tương tự như hợp đồng tương lai truyền thống về cách thức giao dịch, nhưng không có thời hạn sử dụng, vì vậy bạn có thể giữ một vị trí bao lâu tùy thích. Hợp đồng vĩnh viễn giao dịch giống như giao ngay, theo dõi chặt chẽ giá chỉ số tài sản cơ bản.

Các tính năng của hợp đồng vĩnh viễn là:
 • Ngày hết hạn: Hợp đồng vĩnh viễn không có ngày hết hạn
 • Giá thị trường: giá mua / bán cuối cùng
 • Tài sản cơ bản của mỗi hợp đồng là: 1/1000 của loại tiền kỹ thuật số tương ứng
 • Cơ sở PnL: Tất cả PnL có thể được thanh toán bằng USD / BTC / USDT / TUSD / USDC
 • Đòn bẩy: Cho phép bạn nhập một vị thế tương lai có giá trị cao hơn nhiều so với mức bạn phải trả trước. Đòn bẩy là tỷ lệ của số tiền ký quỹ ban đầu với giá trị đặt hàng của một hợp đồng
 • Ký quỹ: Số tiền cần thiết để mở và duy trì một vị thế. Bạn có thể sử dụng cả tài sản fiat và tài sản kỹ thuật số làm tiền ký quỹ của mình.
  • Giá ký quỹ tài sản kỹ thuật số của bạn được tính dựa trên giá thị trường có thể thực thi được, đại diện cho chất lượng tài sản và tính thanh khoản của thị trường. Giá này có thể hơi khác so với giá bạn thấy trên thị trường giao ngay
 • Thanh lý: Khi giá nhãn hiệu đạt đến giá thanh lý của bạn, động cơ thanh lý sẽ tiếp quản vị trí của bạn
 • Giá đánh dấu: Các hợp đồng vĩnh viễn sử dụng giá đánh dấu để xác định PnL chưa thực hiện của bạn và thời điểm kích hoạt quá trình thanh lý
 • Phí tài trợ: Các khoản thanh toán định kỳ được trao đổi giữa người mua và người bán cứ sau 8 giờ

Giá Mark là gì?

Giá đánh dấu được tính trọng số từ giá chỉ số; mục đích chính của nó là:
 • Để tính toán PnL chưa thực hiện
 • Để xác định xem việc thanh lý có xảy ra hay không
 • Để tránh thao túng thị trường và thanh lý không cần thiết


Sự khác biệt giữa Giá thị trường, Giá chỉ số và Giá đánh dấu là gì?

 • Giá thị trường: Giá cuối cùng mà tài sản được giao dịch
 • Giá chỉ số: Mức trung bình có trọng số của giá tài sản dựa trên Bitfinex / Bitstamp / Bittrex / Coinbase Pro / Krac
 • Mark Price: Giá đánh dấu: Giá được sử dụng để tính PnL chưa thực hiện và giá thanh lý của hợp đồng vĩnh viễn


Tận dụng


BTSE có cung cấp đòn bẩy không? BTSE cung cấp bao nhiêu đòn bẩy?

BTSE cung cấp Đòn bẩy lên đến 100 lần cho các sản phẩm tương lai của mình.

Ký quỹ ban đầu là gì?

 • Số tiền ký quỹ ban đầu là số tiền tối thiểu USD (hoặc giá trị tương đương USD) bạn phải có trong ví ký quỹ của mình (Ví chéo hoặc Ví cô lập) để mở một vị trí.
 • Đối với Hợp đồng vĩnh viễn, BTSE đặt yêu cầu Ký quỹ ban đầu là 1% giá hợp đồng (/ Giá trị danh nghĩa).
Ví dụ: Nếu giá thị trường hiện tại của Hợp đồng vĩnh viễn BTC là $ 100 cho mỗi hợp đồng, thì Ký quỹ ban đầu mặc định là $ 100 x 1% = $ 1 (đối với đòn bẩy tối đa là 100x)

Ký quỹ duy trì là gì?

 • Ký quỹ duy trì là số tiền USD (hoặc Giá trị USD) tối thiểu mà bạn phải có trong ví ký quỹ của mình (Ví chéo hoặc Ví cô lập) để giữ một vị thế mở.
 • Đối với Hợp đồng vĩnh viễn, BTSE đặt yêu cầu Ký quỹ duy trì ở mức 0,5% giá đặt hàng.
 • Khi Giá đánh dấu đạt đến Giá thanh lý, tiền ký quỹ của bạn sẽ giảm xuống mức ký quỹ duy trì và vị thế của bạn sẽ được thanh lý.

Giới hạn rủi ro

Khi một vị thế lớn được thanh lý, nó có thể gây ra biến động giá dữ dội và cũng có thể khiến các nhà giao dịch bên đối diện tự động xóa bỏ trung bình vì quy mô của vị thế đã thanh lý lớn hơn những gì mà tính thanh khoản của thị trường có thể hấp thụ.

Để giảm tác động của thị trường và số lượng người dùng bị ảnh hưởng bởi các sự kiện thanh lý, BTSE đã triển khai cơ chế Giới hạn rủi ro, cơ chế này yêu cầu các vị thế lớn cung cấp nhiều ký quỹ ban đầu và ký quỹ duy trì hơn. Bằng cách đó, khi một vị thế lớn được thanh lý, xác suất tự động xóa nợ được giảm xuống và do đó giảm thiểu việc thanh lý ngoài thị trường.

Nhắc nhở quan trọng:
 • Bạn sẽ chỉ cần tăng giới hạn rủi ro của mình theo cách thủ công khi bạn muốn nắm giữ hơn 100 nghìn hợp đồng.
 • Việc tăng giới hạn rủi ro cũng sẽ làm tăng yêu cầu ký quỹ ban đầu và duy trì của bạn. Điều này di chuyển giá thanh lý của bạn đóng cửa với giá nhập của bạn (có nghĩa là nó sẽ làm tăng rủi ro bị thanh lý)

Các mức giới hạn rủi ro

Có 10 mức giới hạn rủi ro. Vị thế càng lớn, tỷ lệ ký quỹ duy trì bắt buộc và tỷ lệ ký quỹ ban đầu càng cao.

Trong thị trường hợp đồng vĩnh viễn BTC, cứ mỗi 100k hợp đồng bạn nắm giữ sẽ tăng ngưỡng yêu cầu duy trì và ký quỹ ban đầu lên 0,5%.

(Để biết các giới hạn rủi ro ở các thị trường khác, vui lòng tham khảo mô tả bảng giới hạn rủi ro trong trang giao dịch)
Quy mô vị trí + Quy mô đặt hàng Ký quỹ duy trì Ký quỹ ban đầu
100K 0,5% 1,0%
200 nghìn 1,0% 1,5%
300K 1,5% 2,0%
400 nghìn 2,0% 2,5%
500K 2,5% 3,0%
600 nghìn 3,0% 3,5%
700K 3,5% 4,0%
800K 4,0% 4,5%
900 nghìn 4,5% 5,0%
1 triệu 5,0% 5,5%

Khi tổng quy mô vị thế và quy mô đặt hàng mới của bạn vượt quá mức giới hạn rủi ro hiện tại, hệ thống sẽ nhắc bạn tăng mức giới hạn rủi ro trước khi bạn có thể đặt lệnh mới.

Ngược lại, nếu bạn đã đóng vị thế lớn và muốn quay lại mức ký quỹ duy trì bình thường và mức ký quỹ ban đầu, bạn phải điều chỉnh mức giới hạn rủi ro theo cách thủ công.

Ví dụ:

Bạn có 90 nghìn BTC hợp đồng vĩnh viễn và muốn thêm 20 nghìn hợp đồng khác.

Vì 90K + 20K = 110K, bạn đã vượt quá mức giới hạn rủi ro 100K. Vì vậy, khi bạn đặt lệnh hợp đồng 20K, hệ thống sẽ nhắc bạn tăng mức giới hạn rủi ro lên mức 200K thì mới có thể đặt lệnh mới.

Sau khi bạn đóng vị thế 110K, bạn phải điều chỉnh thủ công giới hạn rủi ro trở lại mức 100K, sau đó các ngưỡng cho ký quỹ duy trì và ký quỹ ban đầu sẽ trở lại tỷ lệ phần trăm tương ứng.

Cách Điều chỉnh Giới hạn Rủi ro

1. Nhấp vào Nút Chỉnh sửa trên tab giới hạn rủi ro
Câu hỏi thường gặp (FAQ) trong BTSE
2. Nhấp vào Mức bạn muốn sử dụng, sau đó nhấp vào Xác nhận để hoàn tất cài đặt
Câu hỏi thường gặp (FAQ) trong BTSE


Quỹ bảo hiểm

BTSE đã sử dụng hệ thống quỹ bảo hiểm để hỗ trợ các nhà giao dịch chiến thắng nhận được toàn bộ lợi nhuận của họ và tránh bị gián đoạn bởi các sự kiện Tự động xóa trung bình (ADL).

Cơ chế ADL bảo vệ các nhà giao dịch thua lỗ bằng cách đảm bảo họ sẽ không bao giờ bị âm vốn chủ sở hữu, có nghĩa là số dư ký quỹ của họ sẽ không bao giờ trở nên âm.

Nếu quỹ bảo hiểm có đủ số dư và không thể thực hiện lệnh thanh lý ở mức giá phá sản, thì quỹ bảo hiểm sẽ được sử dụng để tiếp tục hạ / tăng giá lệnh thêm 1,0%. Chức năng này đảm bảo các lệnh thanh lý có thể được thực hiện trên thị trường và tránh xảy ra sự kiện ADL.

Ngược lại, nếu đơn đặt hàng có thể được thực hiện với giá tốt hơn giá phá sản, số dư thặng dư được gửi vào quỹ bảo hiểm.

Số dư quỹ bảo hiểm có thể được sử dụng để cải thiện giá thanh lý và bồi thường cho người sử dụng trong trường hợp có sự kiện bất thường. Chúng tôi đã thiết kế quỹ bảo hiểm để đảm bảo hoạt động liên tục của sàn giao dịch.

* Lưu ý: Nếu lệnh không được thực hiện sau khi cải thiện giá 1%, cơ chế ADL sẽ tự động được kích hoạt để san bằng vị thế đã thanh lý đối với nhà giao dịch chiến thắng. Để biết thêm chi tiết về ADL, vui lòng nhấp vào đây.


Để bạn hiểu rõ hơn về hệ thống quỹ bảo hiểm, vui lòng tham khảo ví dụ sau:

- Bên: Ngắn

- Giá vào: 8.000 USD

- Đòn bẩy: 100x

- Quy mô hợp đồng: 100.000 hợp đồng (800.000 USD)

- Ký quỹ ban đầu: 8.000 USD

- Giá thanh lý: 8.040 USD

- Giá phá sản: 8.080 USD


Khi giá đánh dấu tăng cao hơn giá thanh lý, vị thế được thanh lý:
 • Vị thế bán 100.000 được đóng ngay lập tức bởi động cơ thanh lý ở mức giá phá sản với ví tiền của vị thế bị xóa sổ
 • Công cụ thanh lý khống bao gồm cùng một lượng hợp đồng bằng cách mua nó trên thị trường:
  • Nếu lệnh thanh lý mua không thể được thực hiện ở mức giá phá sản (8.080 USD), quỹ bảo hiểm sẽ được sử dụng để cải thiện hơn nữa giá đơn đặt hàng lên đến 1% (8.160,8 USD) để cải thiện cơ hội được lấp đầy của lệnh này.
  • Nếu lệnh mua thanh lý có thể được thực hiện ở mức giá cao hơn giá phá sản (ví dụ: 8.060 USD), số tiền ký quỹ còn lại (20 USD) sẽ được gửi vào quỹ bảo hiểm
  • Nếu lệnh mua thanh lý không thể được thực hiện ở mức giá được cải thiện (8.160,8 USD), hệ thống sẽ kích hoạt cơ chế ADL ở mức giá phá sản để bảo vệ nhà giao dịch thua lỗ khỏi bị âm vốn chủ sở hữu


Tổng số dư và Số dư khả dụng


Tổng số dư

Tổng số dư = Tiền gửi - Rút tiền +


Số dư có sẵn PL đã thực hiện Số

dư khả dụng = Tổng số dư - Biên vị thế - Biên đơn hàng + PL chưa thực hiện
Thank you for rating.