BTSE Đối tác - BTSE Vietnam - BTSE Việt Nam

Cách tham gia Chương trình liên kết và trở thành Đối tác trong BTSE


Tiền thưởng giới thiệu

Khi bạn bè của bạn chấp nhận lời mời của bạn và bắt đầu giao dịch, bạn sẽ kiếm được 20% tiền thưởng giới thiệu từ phí giao dịch của họ mỗi khi họ giao dịch.

Nếu bạn đã nắm giữ BTSE Token, tỷ lệ tiền thưởng có thể được tăng lên đến 40%.

Bạn càng nắm giữ nhiều Mã thông báo BTSE, bạn sẽ nhận được tỷ lệ thưởng càng cao.
BTSE Token Holding % Tiền thưởng giới thiệu
Ít hơn 50 20%
≥ 50 21%
≥ 75 22%
≥ 100 23%
≥ 150 25%
≥ 175 26%
≥ 200 27%
≥ 300 28%
≥ 1.500 30%
≥ 2.500 35%
≥ 5.000 40%

thu thập thư giới thiệu

Khi sử dụng liên kết giới thiệu của bạn khi giới thiệu các nhà giao dịch đến BTSE, bạn sẽ kiếm được:

(1) 20% "Phí Giao dịch" từ các nhà giao dịch mà bạn đã giới thiệu.

(2) 10% "Thu nhập từ giới thiệu" từ chương trình của các nhà giao dịch mà bạn đã giới thiệu.

* Thu nhập từ giới thiệu có nghĩa là: tổng số tiền kiếm được từ chương trình giới thiệu này bởi các nhà giao dịch mà bạn đã giới thiệu

Ví dụ: Bạn đã giới thiệu A; Người dùng A giới thiệu B; Người dùng B đã giới thiệu C.

Xem biểu đồ dưới đây để biết ví dụ về cách hoạt động của điều này.
Cách tham gia Chương trình liên kết và trở thành Đối tác trong BTSE


Làm thế nào nó hoạt động

Cách tham gia Chương trình liên kết và trở thành Đối tác trong BTSE
BƯỚC 1: Đăng ký

BƯỚC 2: Lấy liên kết giới thiệu của bạn
  • Chỉ cần sao chép liên kết cá nhân của bạn được hiển thị trên bảng điều khiển giới thiệu của bạn.

BƯỚC 3: Mời bạn bè của bạn
  • Chia sẻ liên kết của bạn với bạn bè để giới thiệu họ với BTSE!
Cách tham gia Chương trình liên kết và trở thành Đối tác trong BTSE


Câu hỏi thường gặp (FAQ)


Thu nhập chuyển qua đa cấp

Thu nhập từ giới thiệu không có giới hạn về cấp độ. Nó có thể vượt qua mức thu nhập không giới hạn. Người dùng càng có nhiều giới thiệu, họ càng kiếm được nhiều tiền hơn từ chương trình giới thiệu này.


Giảm phí giao dịch

Sau khi bạn bè của bạn chấp nhận lời mời của bạn, họ sẽ được chiết khấu phí giao dịch trong 30 ngày.
Người được giới thiệu có thể được chiết khấu tới 60% phí giao dịch.

Quyền lợi trọn đời không giới hạn

Quyền được giới thiệu của bạn có giá trị suốt đời.
Miễn là bạn bè của bạn tiếp tục giao dịch trên BTSE, bạn vẫn tiếp tục kiếm được.


Giới thiệu đủ điều kiện

Để được tính là một giới thiệu đủ điều kiện, bạn bè của bạn phải đăng ký qua liên kết giới thiệu của bạn.


Phân phối thu nhập giới thiệu

Thu nhập từ giới thiệu được phân phối hàng ngày, cứ 10:00 sáng (UTC)
Thank you for rating.