BTSE-de başlaýanlar üçin söwda kripto-ny nädip tendensiýa etmeli
Strategiýalar

BTSE-de başlaýanlar üçin söwda kripto-ny nädip tendensiýa etmeli

Bazar meýilleriniň tizligine münmek bilen girdeji gazanmak, cryptocurrency dünýäsinde düýbünden täze many alýar. Şeýle-de bolsa, synagdan geçen we hakyky strategiýalarda adaty we kripto söwdasynyň arasynda köp nokatlar bar. Bu makalada tendensiýa söwdasynyň esaslaryny öwrenip, olaryň Bitcoin ýaly sanly aktiwlere nähili degişlidigini görüp bilersiňiz.
BTSE-de kripto gorky we açgözlük indeksi näme
Blog

BTSE-de kripto gorky we açgözlük indeksi näme

Kripto gorkusy we açgözlik indeksi, kripto bazaryndaky umumy duýgulary görkezýär. Bu makalada, Kripto gorkusy we açgözlük indeksiniň söwdagärlere kripto bazaryna haçan girmelidigini ýa-da çykjakdygyny kesgitlemäge nädip kömek edip biljekdigini düşündirdik.